File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 18, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Ramazan Halit Buci”.