File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 18, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 460 datë 06.01.2021 për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020, të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj z. Alket Hyseni”.