File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 180, datë 29.03.2021 “Për miratimin e sasisë së fletëve të votimit që do të prodhohen për çdo qendër votimi, për zgjedhjet për Kuvend të datës 25 prill 2021”.