File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 181, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Cërrik, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Migena Albert Shima”.