File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 182, datë 07.09.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr. 94, datë 05.09.2023 të depozituar nga ‘Partia Demokratike e Shqipërisë’”.