File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 183, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj Elsa Gjergj Gazulla”.