File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 184 datë 20.3.2023 “Për ndalimin e zhvillimit të veprimtarisë me karakter publik të Bashkisë Kavajë”.