File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 184, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë G 99, z Mynyr Tahir Bekshiu”.