File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 185, datë 21.3.2023 “Për lirim dhe emërim të disa anëtarëve dhe sekretarëve të KZAZ-ve nr. 07, Bashkia Pukë, nr. 36 Bashkia Tiranë, dhe nr. 60 Bashkia Patos”.