File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 185, datë 29.03.2021 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore të Partisë Socialdemokrate e Shqipërisë, z Nin Mark Curraj”.