File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.187, datë 22.07.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vore, të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Socialiste, z. Altin Mifit Sipri”.