File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 189, datë 08.11.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës së Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 02.11.2023”.