File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 189, datë 29.03.2021 ”Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë dhe afatshkurtër të fondacionit “Instituti Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve”, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.