File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 19, datë 14.04.2021 “Për kriteret e caktimit të numrit të Grupeve të Numërimit për çdo Vend të Numërimit të Votave, përcaktimin e rregullave për ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit, për zgjedhjet në Kuvend të datës 25.04.2021”.