File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 19, datë 26.01.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Dropull, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, z. Orest Filip Malo”.