File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 190, datë 21.3.2023 “Për ndalimin e zhvillimit të veprimtarive me karakter publik të Bashkisë Gjirokastër”.