File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.191, datë 13.09.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Fier, të kandidatit nga lista shumemërore e Partisë Demokracia Sociale, zj. Xhulia Agim Oshafi (Dervishi)”.