File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 191, datë 21.3.2023 “Për ndalimin e zhvillimit të veprimtarisë me karakter publik të Ministrisë së Kulturës”.