File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 191, datë 23.11.2023 “Për kthimin e kërkesës ankimore nr. 95, të depozituar në KQZ në datën 16.11.2023 nga koalicioni ‘Bashkë Fitojmë’”.