File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.192, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Gresa Fatmir Hoxha”.