File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.193, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Durrës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Valter Abaz Hoxha”.