File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 193, datë 18.12.2023 “Për pranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 95/1, depozituar nga “Partia e Lirisë” dhe për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 95/2 depozituar nga “Partia Demokratike”.