File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.193 datë 23.03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së koalicionit “Aleanca AL”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.