File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 194, datë 18.12.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 96, datë 04.12.2023 të depozituar nga Organizata Qendra “Qëndresa Qytetare”.