File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 195, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Gjon Pjetër Ndoci”.