File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr.196, datë 13.09.2022, “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Vau i Dejës, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Bujar Zija Puka”.