File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 198, datë 23.3.2023 “Për emërimin e kryetarëve dhe zëvendëskryetarëve në disa Komisione të Zonave të Administrimit Zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.