File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 2 , datë 9.1.2024, “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Fushë – Arrëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate , zj. Vjollca Ndoc Tabakaj”.