File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 13.03.2023 “Për mospranimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 29, datë 11.03.2023 të depozituar nga Partia Demokratike”.