File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 20.4.2023, “Për miratimin e udhëzuesve për mënyrën e raportimit financiar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore”.