File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 20, datë 30.01.2021 “Për shqyrtimin administrative të denoncimit nr. 379, datë .3.01.2021, për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj Kryeministrisë”.