File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 200, datë 24.03.2023 “Për shqyrtimin administrativ ndaj kryetarit të Bashkisë Fier, për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.