File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 201, datë 24.03.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimeve, për shkelje administrative për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.