File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 201, datë 29.09.2022 “Për rishpërndarjen e fondeve në artikullin 602 “Mallra Shërbime” të buxhetit të miratuar për vitin 2022”.