File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 206, datë 08.04.2021 “Për një shtesë në vendimin nr. 151, datë 16.03.2021”, “Për miratimin e vëzhguesve afatgjatë të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.