File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 207, datë 03.11.2022 “Për miratimin e Planit të Veprimit 2022-2023 për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.