File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 208, datë 27.3.2023 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për suportët e terrenit në ditën e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.