File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 209, datë 25.11.2022 “Për miratimin e programit analitik të akteve për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”.