File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 209, datë 27.3.2023 “Për përcaktimin e masës së shpërblimit për agjentët telefonikë në ditën e zgjedhjeve, për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.