File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 21, datë 06.11.2020, “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit zj. Rajmonda Rrustem Aliaj nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, për këshillin e bashkisë Tropojë”.