File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 21, datë 31.01.2023 “Për përzgjedhjen e monitorueses për të plotësuar numrin e vakancës për bashkinë Fushë Arrëz për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023”.