File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 211, datë 08.04.2021 “Për miratimin e përkthyesve të Misionit të OSBE/ODIHR, për vëzhgimin e zgjedhjeve për Kuvend të datës 25 prill 2021”.