File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 211, datë 27.3.2023 “Për lirimin dhe emërimin e anëtarëve dhe sekretarëve në disa KZAZ, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.