File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 213, datë 01.12.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Gramsh, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë së Gjelbër, zj. Gerta Nuri Muça”.