File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 213 datë 28.3.2023 “Pë ndalimin e zhvillimit të veprimtarive me karakter publik të Bashkisë Cërrik, Ujësjellës Kanalizime Cërrik”.