File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 214, datë 01.12.2022 “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Anxhela Ilirjan Bakiasi”.