File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 214, datë 09.04.2021 “Për lirim dhe emërim të disa anëtarëve të KZAZ-ve, si edhe zëvëndësim të sekretarit të KZAZ-së nr. 24, qarku Tiranë”.