File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 214, datë 28.3.2023, “Për lirim dhe emërim të anëtarëve dhe sekretarëve në disa KZAZ për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.