File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 216, datë 12.04.2021 “Për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Kamëz, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Viola Spiro Murati”.