File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 217, datë 01.12.2022 “Për caktimin e masës së shpërblimit për anëtarët e komisioneve zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”.